Sklep Prokonsumencki

Reklamacja produktu

Szanowny Kliencie,

dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Reklamację możesz złożyć na przykład:

 • pisemnie na adres: Jeepmania Sp. z o. o., ul. Zakrzowska 19, 51-318 Wrocław
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@jeepmania.pl;

Podaj w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Składając reklamację mogę Państwo skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu

Uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że masz możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1)    Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.

Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 • Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2)    Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Pamiętaj, że klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres: Jeepmania Sp. z o. o., ul. Zakrzowska 19, 51-318 Wrocław. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest nam udostępnić produkt w miejscu, w którym produkt się znajduje.

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ważne! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Dodatkowe ograniczenia związane z reklamacją produktu dotyczące klientów nie będących konsumentami mogą być zawarte w regulaminie naszego sklepu.

Inne reklamacje

W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego.

W opisie reklamacji podaj (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


Kategorie

Nowe produkty

 • Obdbój zawieszenia, tylny : 07-18 Jeep Wrangler JK/JKU
  Obdbój zawieszenia, tylny : 07-18 Jeep Wrangler JK/JKU
  44zł
 • Przewód olejowy, automat 4 biegowy 42RLE, silnik 3.8 litra : 07-11 Jeep Wrangler JK/JKU
  Przewód olejowy, automat 4 biegowy 42RLE, silnik 3.8 litra : 07-11 Jeep Wrangler JK/JKU
  437zł
 • Uchylne okienko wentylacyjne, Prawe : 76-95 Jeep CJ/Wrangler YJ
  Uchylne okienko wentylacyjne, Prawe : 76-95 Jeep CJ/Wrangler YJ
  1 924zł

Informacje o produktach

Load Time943 ms - OK... for a shared hosting
Querying Time161 ms
Queries150
Memory Peak Usage24.3 Mb
Included Files283 files - 4.78 Mb
PrestaShop Cache0.01 Mb
Global vars0.99 Mb
PrestaShop Version1.6.1.20
PHP Version7.0.15 (OK)
MySQL Version10.1.19-MariaDB-1~jessie (OK)
Memory Limit256M
Max Execution Time180s
Smarty Cacheenabled
Smarty Compilationnever recompile
 TimeCumulated TimeMemory UsageMemory Peak Usage
config 130 ms 130 ms 6.98 Mb 7.26 Mb
__construct 0 ms 130 ms - Mb 7.26 Mb
init 70 ms 200 ms 2.51 Mb 9.97 Mb
checkAccess 0 ms 200 ms - Mb 9.97 Mb
setMedia 3 ms 203 ms 0.16 Mb 9.97 Mb
postProcess 0 ms 203 ms - Mb 9.97 Mb
initHeader 0 ms 204 ms - Mb 9.97 Mb
initContent 417 ms 621 ms 10.03 Mb 24.34 Mb
initFooter 218 ms 838 ms 0.25 Mb 24.34 Mb
display 104 ms 943 ms 1.07 Mb 24.34 Mb
Hook Time Memory Usage
hookfooter 207 ms - Mb
__construct 153 ms - Mb
hookHeader 126 ms - Mb
hookleftcolumn 17 ms - Mb
hookdisplayNav 13 ms - Mb
hooktop 9 ms - Mb
hookdisplayHeader 6 ms - Mb
hookfooter_bottom 4 ms - Mb
hookfooter_top 4 ms - Mb
hookdisplayBanner 3 ms - Mb
hookdisplayTop 2 ms - Mb
hookmenu 2 ms - Mb
hookdisplayLeftColumn 2 ms - Mb
hookmoduleRoutes 0 ms - Mb
14 hooks 550 ms - Mb
Module Time Memory Usage
multicurrency 207 ms - Mb
filterproductspro 130 ms - Mb
pk_themesettings 31 ms - Mb
ph_simpleblog 20 ms - Mb
paypal 18 ms - Mb
blocklayered 13 ms - Mb
supercheckout 13 ms - Mb
pk_flexmenu 10 ms - Mb
pk_customlinks 10 ms - Mb
blockcategories 9 ms - Mb
blockcart 8 ms - Mb
blockcms 7 ms - Mb
pk_columnslider 7 ms - Mb
blockwishlist 5 ms - Mb
blocklanguages 4 ms - Mb
pk_manufacturerscarousel 4 ms - Mb
blockbanner 4 ms - Mb
blockbestsellers 4 ms - Mb
mailalerts 4 ms - Mb
blocksearch 3 ms - Mb
pdpricealert 3 ms - Mb
blocknewproducts 3 ms - Mb
blockspecials 3 ms - Mb
ganalytics 3 ms - Mb
blockmyaccountfooter 3 ms - Mb
blockcontactinfos 2 ms - Mb
blockuserinfo 2 ms - Mb
pk_isotopesort 2 ms - Mb
ph_recentposts 2 ms - Mb
pk_productscarousel_single 2 ms - Mb
editorial 2 ms - Mb
favoriteproducts 2 ms - Mb
pk_featuredcategories 2 ms - Mb
crossselling 2 ms - Mb
productscategory 1 ms - Mb
blockcurrencies 1 ms - Mb
pk_video 1 ms - Mb
blockmyaccount 1 ms - Mb
advancedfeaturesvalues 1 ms - Mb
39 modules 550 ms - Mb

Stopwatch SQL - 150 queries

Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
UPDATE jm_product_shop p INNER JOIN jm_multicurrency_product mcp ON p.id_product = mcp.id_product INNER JOIN jm_currency c ON mcp.id_currency = c.id_currency SET p.price = mcp.price/c.conversion_rate, p.wholesale_price = mcp.wholesale_price/c.conversion_rate, mcp.last_update = "2018-10-22- 15:57:33" WHERE mcp.last_update < "2018-10-22 11:57:33"
57.2 1 /modules/multicurrency/multicurrency.php:1
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module, h.`live_edit`
FROM `jm_module` m
INNER JOIN jm_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `jm_module_shop` ms ON ms.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `jm_hook_module` hm ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `jm_hook` h ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `jm_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "displayPayment" AND h.`name` != "displayPaymentEU") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.`id_shop` = 1 AND mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
9.2 2457 Yes Yes /classes/Hook.php:355
SELECT SQL_NO_CACHE o.id_option,
o.id_filter,
o.id_table,
ol.name,
o.products,
o.exclude_products,
o.column,
o.level_depth,
o.sort,
o.active
FROM `jm_fpp_option` o
INNER JOIN `jm_fpp_option_lang` ol ON o.id_option = ol.id_option
WHERE (o.id_filter IN (1,28,33,29,3,32,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17,18,19,20,21,30,31)) AND (ol.id_lang = 1) AND (o.active = 1)
ORDER BY o.column, o.sort
6.4 2045 Yes /modules/filterproductspro/classes/OptionClass.php:264
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `jm_configuration` c
LEFT JOIN `jm_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
4.1 1700 /classes/Configuration.php:148
UPDATE jm_product p INNER JOIN jm_multicurrency_product mcp ON p.id_product = mcp.id_product INNER JOIN jm_currency c ON mcp.id_currency = c.id_currency SET p.price = mcp.price/c.conversion_rate, p.wholesale_price = mcp.wholesale_price/c.conversion_rate WHERE mcp.last_update < "2018-10-22 11:57:33"
4.1 1 /modules/multicurrency/multicurrency.php:1
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `jm_module` WHERE `name` = "ph_recentposts" LIMIT 1
3.3 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `jm_pk_theme_settings_hooks` WHERE id_shop = 1;
3.1 853 /modules/pk_themesettings/pk_themesettings.php:926
SELECT SQL_NO_CACHE id_tab, class_name FROM `jm_tab`
2.8 121 /classes/Tab.php:296
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_cms_category` a
LEFT JOIN `jm_cms_category_lang` `b` ON a.`id_cms_category` = b.`id_cms_category` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `jm_cms_category_shop` `c` ON a.`id_cms_category` = c.`id_cms_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms_category` = 1) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
2.7 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `jm_hook_module_exceptions`
WHERE `id_shop` IN (1)
2.6 2743 /classes/module/Module.php:2141
SELECT SQL_NO_CACHE f.id_filter,
f.id_searcher,
f.id_table,
fl.name,
f.internal_name,
f.type,
f.sort,
f.control,
f.multi_option,
f.filter_depends,
f.columns,
f.include_subcategories,
f.active
FROM `jm_fpp_filter` f
INNER JOIN `jm_fpp_filter_lang` fl ON f.id_filter = fl.id_filter
WHERE (f.id_searcher =1) AND (fl.id_lang =1) AND (f.filter_depends = 1) AND (f.active = 1)
ORDER BY f.sort
2.2 23 Yes /modules/filterproductspro/classes/FilterClass.php:400
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_page_include` pi
WHERE (pi.id_searcher =1) AND (pi.page_type = "category")
2.2 354 /modules/filterproductspro/classes/PageIncludeClass.php:86
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `jm_pk_theme_settings` WHERE id_shop = 1;
2.1 2664 /modules/pk_themesettings/pk_themesettings.php:913
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `jm_pk_theme_settings` WHERE id_shop = 1;
2.1 2664 /modules/pk_themesettings/pk_themesettings.php:913
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `jm_pk_columnslider_options` LIMIT 1
1.7 1 /modules/pk_columnslider/pk_columnslider.php:510
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='09fdb2ea53093464eea45b824d75dd17' AND cache_id="blockbanner|1|1|1|1|1|1|14" AND compile_id="" LIMIT 1
1.4 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_searcher,
sl.name,
sl.internal_name,
s.hook,
s.pages,
s.page_filter,
s.instant_search,
s.collapsible_searcher,
s.relation_filter,
s.relation_product,
s.relation_option,
s.options_without_products,
s.options_products_without_stock,
s.combinations_products,
s.enable_cookies,
s.active
FROM `jm_fpp_searcher` s
INNER JOIN `jm_fpp_searcher_lang` sl ON s.id_searcher = sl.id_searcher
WHERE (sl.id_lang =1) AND (s.active =1) AND (s.id_shop =1)
1.4 2 /modules/filterproductspro/classes/SearcherClass.php:164
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `jm_pk_columnslider` WHERE (id_lang =2 AND id_shop = 1 AND active = 1) ORDER BY id_order ASC
1.3 3 Yes /modules/pk_columnslider/pk_columnslider.php:517
SELECT SQL_NO_CACHE l.`id_lang`, c.`link_rewrite`
FROM `jm_cms_lang` AS c
LEFT JOIN `jm_lang` AS l ON c.`id_lang` = l.`id_lang`
WHERE c.`id_cms` = 12
AND l.`active` = 1
1.2 320 /classes/CMS.php:240
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_cms` a
LEFT JOIN `jm_cms_lang` `b` ON a.`id_cms` = b.`id_cms` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `jm_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms` = 11) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
1.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_page_include` pi
WHERE (pi.id_searcher =1)
1.1 354 /modules/filterproductspro/classes/PageIncludeClass.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `jm_pk_theme_settings_hooks` WHERE id_shop = 1;
1 853 /modules/pk_themesettings/pk_themesettings.php:926
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `jm_pk_theme_settings_hooks` WHERE hook = "displayHome" AND module = "pk_manufacturerscarousel" AND id_shop = 1;
1 853 /modules/pk_manufacturerscarousel/pk_manufacturerscarousel.php:139
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `jm_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `jm_hook_alias` ha
INNER JOIN `jm_hook` h ON ha.name = h.name
1 0 /classes/Hook.php:131
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 17
1 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE m.page, ml.url_rewrite, ml.id_lang
FROM `jm_meta` m
LEFT JOIN `jm_meta_lang` ml ON (m.id_meta = ml.id_meta AND ml.id_shop = 1 )
ORDER BY LENGTH(ml.url_rewrite) DESC
0.9 96 Yes /classes/Dispatcher.php:452
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `jm_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `jm_module` m
0.8 92 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `jm_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `jm_module` m
0.7 92 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `jm_pk_theme_settings_hooks` WHERE hook = "footer_top" AND module = "pk_manufacturerscarousel" AND id_shop = 1;
0.7 853 /modules/pk_manufacturerscarousel/pk_manufacturerscarousel.php:139
SELECT SQL_NO_CACHE f.id_filter,
f.id_searcher,
f.id_table,
fl.name,
f.internal_name,
f.type,
f.sort,
f.control,
f.multi_option,
f.filter_depends,
f.columns,
f.include_subcategories,
f.active
FROM `jm_fpp_filter` f
INNER JOIN `jm_fpp_filter_lang` fl ON f.id_filter = fl.id_filter
WHERE (f.id_searcher IN (1)) AND (fl.id_lang =1) AND (f.active = 1)
ORDER BY f.sort
0.7 23 Yes /modules/filterproductspro/classes/FilterClass.php:190
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main
FROM jm_shop_url su
LEFT JOIN jm_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE (su.domain = 'sklep.jeepmania.pl' OR su.domain_ssl = 'sklep.jeepmania.pl')
AND s.active = 1
AND s.deleted = 0
ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC
0.6 2 Yes /classes/shop/Shop.php:334
SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri
FROM jm_shop_group gs
LEFT JOIN jm_shop s
ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group
LEFT JOIN jm_shop_url su
ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1
WHERE s.deleted = 0
AND gs.deleted = 0
ORDER BY gs.name, s.name
0.6 6 Yes /classes/shop/Shop.php:663
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `jm_module` WHERE `name` = "ph_simpleblog" LIMIT 1
0.6 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `jm_pk_theme_settings_hooks` WHERE hook = "bottom_content" AND module = "pk_manufacturerscarousel" AND id_shop = 1;
0.6 853 /modules/pk_manufacturerscarousel/pk_manufacturerscarousel.php:139
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_cms` a
LEFT JOIN `jm_cms_lang` `b` ON a.`id_cms` = b.`id_cms` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `jm_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms` = 12) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.6 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE su.physical_uri, su.virtual_uri, su.domain, su.domain_ssl, t.id_theme, t.name, t.directory
FROM jm_shop s
LEFT JOIN jm_shop_url su ON (s.id_shop = su.id_shop)
LEFT JOIN jm_theme t ON (t.id_theme = s.id_theme)
WHERE s.id_shop = 1
AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 AND su.main = 1 LIMIT 1
0.6 1 /classes/shop/Shop.php:203
UPDATE jm_product_attribute pa INNER JOIN jm_multicurrency_product_attribute mcpa ON pa.id_product_attribute = mcpa.id_product_attribute INNER JOIN jm_multicurrency_product mcp ON mcp.id_product = mcpa.id_product INNER JOIN jm_currency c ON mcp.id_currency = c.id_currency SET pa.price = mcpa.price_impact/c.conversion_rate, pa.unit_price_impact = mcpa.unit_price_impact/c.conversion_rate, mcpa.last_update = "2018-10-22 15:57:33" 	WHERE mcpa.last_update < "2018-10-22 11:57:33"
0.6 1 /modules/multicurrency/multicurrency.php:1
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(left_column, default_left_column) as left_column, IFNULL(right_column, default_right_column) as right_column
FROM jm_theme t
LEFT JOIN jm_theme_meta tm ON (t.id_theme = tm.id_theme)
LEFT JOIN jm_meta m ON (m.id_meta = tm.id_meta)
WHERE t.id_theme =3 AND m.page = "cms" LIMIT 1
0.5 1 /classes/Theme.php:275
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_cms_category` a
LEFT JOIN `jm_cms_category_lang` `b` ON a.`id_cms_category` = b.`id_cms_category` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `jm_cms_category_shop` `c` ON a.`id_cms_category` = c.`id_cms_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms_category` = 5) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.5 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_currency` c
INNER JOIN jm_currency_shop currency_shop
ON (currency_shop.id_currency = c.id_currency AND currency_shop.id_shop = 1) WHERE `deleted` = 0 GROUP BY c.`id_currency` ORDER BY `name` ASC
0.5 1 Yes Yes /classes/Currency.php:231
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='96646eb654c1c1e6251810ef8c4de071' AND cache_id="blockmyaccountfooter|1|1|1|1|1|1|14" AND compile_id="" LIMIT 1
0.5 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `jm_pk_theme_settings_hooks` WHERE hook = "footer_top" AND module = "pk_manufacturerscarousel" AND id_shop = 1;
0.5 853 /modules/pk_manufacturerscarousel/pk_manufacturerscarousel.php:139
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_page_include` pi
WHERE (pi.id_searcher =1) AND (pi.page_type = "manufacturer")
0.5 354 /modules/filterproductspro/classes/PageIncludeClass.php:86
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_page_include` pi
WHERE (pi.id_searcher =1) AND (pi.page_type = "pricesdrop")
0.5 354 /modules/filterproductspro/classes/PageIncludeClass.php:86
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_country` a
LEFT JOIN `jm_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `jm_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 14) LIMIT 1
0.5 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `jm_configuration` WHERE `name` = "PS_MULTISHOP_FEATURE_ACTIVE" LIMIT 1
0.5 1 /classes/shop/Shop.php:1067
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_country` a
LEFT JOIN `jm_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `jm_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 14) LIMIT 1
0.5 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_group` a
LEFT JOIN `jm_group_shop` `c` ON a.`id_group` = c.`id_group` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_group` = 1) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_category` a
LEFT JOIN `jm_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `jm_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 2) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='83cea3bdb90c65b6cf308cb1dfc5ff87' AND cache_id="blockcms|2|1|1|1|1|1|1|14" AND compile_id="" LIMIT 1
0.4 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_currency` c
INNER JOIN jm_currency_shop currency_shop
ON (currency_shop.id_currency = c.id_currency AND currency_shop.id_shop = 1) WHERE `deleted` = 0 AND c.`active` = 1 ORDER BY `name` ASC
0.4 1 Yes /classes/Currency.php:231
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*)
FROM `jm_hook_module` hm
LEFT JOIN `jm_hook` h ON (h.`id_hook` = hm.`id_hook`)
WHERE h.`name` = 'moduleRoutes' AND hm.`id_module` = 136 LIMIT 1
0.4 6 /classes/module/Module.php:2237
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_country` a
LEFT JOIN `jm_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 14) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `jm_hook_alias`
0.4 86 /classes/Hook.php:187
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_page_include` pi
WHERE (pi.id_searcher =1) AND (pi.page_type = "supplier")
0.4 354 /modules/filterproductspro/classes/PageIncludeClass.php:86
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_page_include` pi
WHERE (pi.id_searcher =1) AND (pi.page_type = "search")
0.4 354 /modules/filterproductspro/classes/PageIncludeClass.php:86
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_page_include` pi
WHERE (pi.id_searcher =1) AND (pi.page_type = "bestsales")
0.4 354 /modules/filterproductspro/classes/PageIncludeClass.php:86
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 19) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 31) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*)
FROM `jm_hook_module` hm
LEFT JOIN `jm_hook` h ON (h.`id_hook` = hm.`id_hook`)
WHERE h.`name` = 'displayPrestaHomeBlogAfterPostContent' AND hm.`id_module` = 136 LIMIT 1
0.4 6 /classes/module/Module.php:2237
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 15
0.4 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `jm_smarty_last_flush` WHERE type='compile' LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:95
SELECT SQL_NO_CACHE l.*, ls.`id_shop`
FROM `jm_lang` l
LEFT JOIN `jm_lang_shop` ls ON (l.id_lang = ls.id_lang)
0.3 5 /classes/Language.php:777
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_searcher,
sl.name,
sl.internal_name,
s.hook,
s.pages,
s.page_filter,
s.instant_search,
s.collapsible_searcher,
s.relation_filter,
s.relation_product,
s.relation_option,
s.options_without_products,
s.options_products_without_stock,
s.combinations_products,
s.enable_cookies,
s.active
FROM `jm_fpp_searcher` s
INNER JOIN `jm_fpp_searcher_lang` sl ON s.id_searcher = sl.id_searcher
WHERE (s.id_searcher =1) AND (sl.id_lang =1)
0.3 1 /modules/filterproductspro/classes/SearcherClass.php:126
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_page_include` pi
WHERE (pi.id_searcher =1) AND (pi.page_type = "newproducts")
0.3 354 /modules/filterproductspro/classes/PageIncludeClass.php:86
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_shop` a
WHERE (a.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='558d3e1498eaf6a179fb957e38ddd460' AND cache_id="blockcontactinfos|1|1|1|1|1|1|14" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='a20c76adba0efe5d51a13ce833d5c3cc' AND cache_id="pk_themesettings|20181022|1|1|1|1|1|1|14" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT c.id_currency) FROM `jm_currency` c
LEFT JOIN jm_currency_shop cs ON (cs.id_currency = c.id_currency AND cs.id_shop = 1)
WHERE c.`active` = 1 LIMIT 1
0.3 4 /classes/Currency.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='841b7c3bc0aa2a504bb24826793ae49f' AND cache_id="ph_simpleblog_left-column|20181022|1|1|1|1|1|1|14" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_country_lang`
WHERE `id_country` = 14
0.3 5 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='ada4b5e8a6bb3195676756ed7a53c33d' AND cache_id="blockspecials|20181022|24|20181022|1|1|1|1|1|1|14" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 8) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_currency` a
LEFT JOIN `jm_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 2) LIMIT 1
0.3 0 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 5) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT l.id_lang) FROM `jm_lang` l
JOIN jm_lang_shop lang_shop ON (lang_shop.id_lang = l.id_lang AND lang_shop.id_shop = 1)
WHERE l.`active` = 1 LIMIT 1
0.3 2 /classes/Language.php:894
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 16) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 6
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 30
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 18) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='50504463d2334b3a28bdb9f6f5b5d6c9' AND cache_id="blocknewproducts|20181022|1|1|1|1|1|1|14" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `jm_module` WHERE `name` = "paypal" LIMIT 1
0.3 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_currency` a
LEFT JOIN `jm_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 1) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
UPDATE jm_product_attribute_shop pa INNER JOIN jm_multicurrency_product_attribute mcpa ON pa.id_product_attribute = mcpa.id_product_attribute INNER JOIN jm_multicurrency_product mcp ON mcp.id_product = mcpa.id_product INNER JOIN jm_currency c ON mcp.id_currency = c.id_currency SET pa.price = mcpa.price_impact/c.conversion_rate, pa.unit_price_impact = mcpa.unit_price_impact/c.conversion_rate, mcpa.last_update = "2018-10-22 15:57:33" 	WHERE mcpa.last_update < "2018-10-22 11:57:33"
0.3 1 /modules/multicurrency/multicurrency.php:1
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 6) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE b.`id_pk_customlink`, b.`url`, b.`new_window`
FROM `jm_pk_customlink` b JOIN `jm_pk_customlink_shop` bs ON b.`id_pk_customlink` = bs.`id_pk_customlink` AND bs.`id_shop` IN (1)
0.3 1 /modules/pk_customlinks/pk_customlinks.php:162
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 20) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `jm_module_shop` WHERE `id_module` = 134 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE entity.`id_currency`
FROM `jm_currency_shop`es
LEFT JOIN jm_currency entity
ON (entity.`id_currency` = es.`id_currency`)
WHERE es.`id_shop` = 1 AND entity.`active` = 1 AND entity.deleted = 0
0.3 1 /classes/shop/Shop.php:1232
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `jm_module_shop` WHERE `id_module` = 149 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.3 1 /modules/pk_themesettings/pk_themesettings.php:2545
SELECT SQL_NO_CACHE id_compare FROM jm_compare WHERE id_customer=0
0.3 14 /modules/pk_customlinks/pk_customlinks.php:625
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 31
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_theme` a
WHERE (a.`id_theme` = 3) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='83cea3bdb90c65b6cf308cb1dfc5ff87' AND cache_id="blockcms|0|1|1|1|1|1|1|14" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 16
0.3 4 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE `id_lang` FROM `jm_lang` WHERE `iso_code` = 'pl' LIMIT 1
0.3 1 /classes/Language.php:680
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 5
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 9) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `meta_title`, `meta_description`, `meta_keywords`
FROM `jm_cms_lang`
WHERE id_lang = 1
AND id_cms = 12 AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Meta.php:393
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `jm_module` WHERE `name` = "productcomments" LIMIT 1
0.3 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 33) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_shop_group` a
WHERE (a.`id_shop_group` = 1) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_lang` a
LEFT JOIN `jm_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_lang` = 2) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 4) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_lang` a
LEFT JOIN `jm_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_lang` = 1) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 8
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='72b540d5378316958f609c3d3df75d38' AND cache_id="blockcategories|1|1|1|1|1|1|14|2|1" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 30) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `jm_lang_shop`
WHERE `id_lang` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/ObjectModel.php:1458
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='4b1d8a5b677c08e494035b613ea4b509' AND cache_id="pk_flexmenu|20181022|1|1|1|1|1|1|14" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 10
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_group_lang`
WHERE `id_group` = 1
0.3 5 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 19
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='c4d02617e8a905a840a7a9998243e5d8' AND cache_id="blocksearch-top|1|1|1|1|1|1|14" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 10) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 17) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE version FROM `jm_module` WHERE name = 'paypal' LIMIT 1
0.3 1 /modules/paypal/paypal.php:281
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 12) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 18
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 1) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 20
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 21
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `jm_smarty_last_flush` WHERE type='template' LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:142
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 15) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 12
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 33
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 29) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `jm_currency_shop`
WHERE `id_currency` = 2
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.3 0 /classes/ObjectModel.php:1458
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `jm_cms_shop`
WHERE `id_cms` = 12
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/ObjectModel.php:1458
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 28) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 3) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 1
0.3 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `jm_module` WHERE `name` = "blockwishlist" LIMIT 1
0.2 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `jm_module_shop` WHERE `id_module` = 136 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 7
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) FROM jm_shop LIMIT 1
0.2 0 /classes/shop/Shop.php:1068
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `jm_module` WHERE `name` = "favoriteproducts" LIMIT 1
0.2 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 28
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 4
0.2 4 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 21) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 29
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `jm_module_shop` WHERE `id_module` = 65 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.2 1 /modules/pk_themesettings/pk_themesettings.php:2545
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `jm_group_shop`
WHERE `id_group` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1458
SELECT SQL_NO_CACHE domain, domain_ssl
FROM jm_shop_url
WHERE main = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/shop/ShopUrl.php:169
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 3
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 32
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `jm_module_shop` WHERE `id_module` = 0 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.2 0 /modules/pk_themesettings/pk_themesettings.php:2545
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 7) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = 32) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `jm_fpp_filter_lang`
WHERE `id_filter` = 9
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68

Doubles

23
SELECT *
FROM `jm_fpp_filter` a
WHERE (a.`id_filter` = XX) LIMIT XX
23
SELECT *
							FROM `jm_fpp_filter_lang`
							WHERE `id_filter` = XX
5
SELECT `id_module` FROM `jm_module_shop` WHERE `id_module` = XX AND `id_shop` = XX LIMIT XX
2
SELECT *
FROM `jm_currency` a
LEFT JOIN `jm_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = XX
WHERE (a.`id_currency` = XX) LIMIT XX
2
SELECT *
FROM `jm_cms` a
LEFT JOIN `jm_cms_lang` `b` ON a.`id_cms` = b.`id_cms` AND b.`id_lang` = XX
LEFT JOIN `jm_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = XX
WHERE (a.`id_cms` = XX) AND (b.`id_shop` = XX) LIMIT XX
2
				SELECT m.`id_module`, m.`name`, (
					SELECT id_module
					FROM `jm_module_shop` ms
					WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
					AND ms.`id_shop` = XX
					LIMIT XX
				) as mshop
				FROM `jm_module` m
2
SELECT UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `jm_smarty_lazy_cache`
							WHERE `template_hash`=XX AND cache_id="blockcms|XX|XX|XX|XX|XX|XX|XX|XX" AND compile_id="" LIMIT XX
2
SELECT *
FROM `jm_cms_category` a
LEFT JOIN `jm_cms_category_lang` `b` ON a.`id_cms_category` = b.`id_cms_category` AND b.`id_lang` = XX
LEFT JOIN `jm_cms_category_shop` `c` ON a.`id_cms_category` = c.`id_cms_category` AND c.`id_shop` = XX
WHERE (a.`id_cms_category` = XX) AND (b.`id_shop` = XX) LIMIT XX
2
SELECT value FROM `jm_pk_theme_settings_hooks` WHERE hook = "footer_top" AND module = "pk_manufacturerscarousel" AND id_shop = XX;
2
SELECT *
FROM `jm_lang` a
LEFT JOIN `jm_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = XX
WHERE (a.`id_lang` = XX) LIMIT XX
2
SELECT * FROM `jm_pk_theme_settings` WHERE id_shop = XX;
2
SELECT * FROM `jm_pk_theme_settings_hooks` WHERE id_shop = XX;
2
SELECT *
FROM `jm_country` a
LEFT JOIN `jm_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = XX
LEFT JOIN `jm_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = XX
WHERE (a.`id_country` = XX) LIMIT XX

Tables stress

25 fpp_filter_lang
25 fpp_filter
12 smarty_lazy_cache
10 currency
10 module
9 module_shop
8 fpp_page_include
7 currency_shop
6 pk_theme_settings_hooks
6 lang
5 lang_shop
5 shop
5 hook
4 multicurrency_product
4 cms_lang
4 shop_url
3 theme
3 hook_module
3 cms_shop
3 country_shop
3 country_lang
3 country
2 hook_alias
2 shop_group
2 configuration
2 fpp_searcher_lang
2 fpp_searcher
2 smarty_last_flush
2 pk_theme_settings
2 cms_category_lang
2 cms_category
2 meta
2 group_shop
2 cms_category_shop
2 multicurrency_product_attribute
2 cms
1 category_shop
1 pk_customlink_shop
1 pk_customlink
1 pk_columnslider
1 pk_columnslider_options
1 group_lang
1 category_lang
1 category
1 fpp_option_lang
1 fpp_option
1 hook_module_exceptions
1 tab
1 group
1 theme_meta
1 meta_lang
1 module_group
1 configuration_lang
1 compare

ObjectModel instances

NameInstancesSource
FilterClass 23 /modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
/modules/filterproductspro/filterproductspro.php [2827]
Country 4 /config/config.inc.php [142]
/classes/controller/FrontController.php [279]
/modules/paypal/paypal.php [111]
/modules/paypal/paypal.php [2355]
Language 3 /config/config.inc.php [195]
/classes/Tools.php [564]
/classes/Tools.php [498]
CMS 3 /controllers/front/CmsController.php [56]
/classes/Link.php [265]
/classes/Link.php [265]
Currency 3 /classes/Tools.php [615]
/classes/Tools.php [626]
/modules/multicurrency/multicurrency.php [1]
CMSCategory 3 /controllers/front/CmsController.php [106]
/classes/Tools.php [1354]
/classes/Tools.php [1321]
Shop 1 /config/config.inc.php [114]
Theme 1 /config/config.inc.php [115]
ShopGroup 1 /classes/shop/Shop.php [518]
Customer 1 /config/config.inc.php [221]
Cart 1 /classes/controller/FrontController.php [348]
Group 1 /classes/Cart.php [184]
Category 1 /modules/blockcategories/blockcategories.php [200]

Included Files

#Filename
1/index.php
2/config/config.inc.php
3/config/defines.inc.php
4/config/settings.inc.php
5/config/autoload.php
6/config/alias.php
7/classes/PrestaShopAutoload.php
8/cache/class_index.php
9/config/bootstrap.php
10/Core/Business/Core_Business_ContainerBuilder.php
11/Core/Foundation/IoC/Core_Foundation_IoC_Container.php
12/Adapter/Adapter_ServiceLocator.php
13/classes/controller/Controller.php
14/classes/ObjectModel.php
15/Core/Foundation/Database/Core_Foundation_Database_EntityInterface.php
16/classes/db/Db.php
17/classes/Tools.php
18/classes/Context.php
19/classes/shop/Shop.php
20/classes/db/DbPDO.php
21/classes/Configuration.php
22/classes/Validate.php
23/classes/cache/Cache.php
24/Adapter/Adapter_EntityMapper.php
25/classes/db/DbQuery.php
26/classes/Theme.php
27/config/defines_uri.inc.php
28/classes/Language.php
29/classes/Country.php
30/classes/PrestaShopCollection.php
31/classes/shop/ShopGroup.php
32/classes/Cookie.php
33/classes/Rijndael.php
34/config/smarty.config.inc.php
35/tools/smarty/Smarty.class.php
36/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_data.php
37/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
38/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php
39/tools/smarty/sysplugins/smarty_resource.php
40/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_resource_file.php
41/tools/smarty/sysplugins/smarty_cacheresource.php
42/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_cacheresource_file.php
43/classes/SmartyCustom.php
44/config/smartyfront.config.inc.php
45/classes/Customer.php
46/classes/Group.php
47/classes/Link.php
48/classes/shop/ShopUrl.php
49/classes/Dispatcher.php
50/classes/Hook.php
51/tools/mobile_Detect/Mobile_Detect.php
52/config/db_slave_server.inc.php
53/classes/module/Module.php
54/modules/ph_simpleblog/ph_simpleblog.php
55/modules/ph_simpleblog/assets/phpthumb/ThumbLib.inc.php
56/modules/ph_simpleblog/assets/phpthumb/PhpThumb.inc.php
57/modules/ph_simpleblog/assets/phpthumb/ThumbBase.inc.php
58/modules/ph_simpleblog/assets/phpthumb/GdThumb.inc.php
59/modules/ph_simpleblog/models/SimpleBlogHelper.php
60/modules/ph_simpleblog/models/SimpleBlogCategory.php
61/modules/ph_simpleblog/models/SimpleBlogPost.php
62/modules/ph_simpleblog/models/SimpleBlogPostType.php
63/modules/ph_simpleblog/models/SimpleBlogPostImage.php
64/modules/ph_simpleblog/models/SimpleBlogTag.php
65/modules/ph_simpleblog/models/SimpleBlogComment.php
66/classes/Translate.php
67/themes/venedor/modules/ph_simpleblog/translations/pl.php
68/modules/ph_simpleblog/translations/pl.php
69/controllers/front/CmsController.php
70/classes/controller/FrontController.php
71/classes/CMS.php
72/themes/venedor/lang/pl.php
73/classes/Currency.php
74/classes/Cart.php
75/classes/CartRule.php
76/classes/Meta.php
77/classes/Product.php
78/override/classes/Product.php
79/classes/webservice/WebserviceRequest.php
80/classes/Tab.php
81/classes/Media.php
82/modules/blockbestsellers/blockbestsellers.php
83/themes/venedor/modules/blockbestsellers/translations/pl.php
84/modules/blockbestsellers/translations/pl.php
85/modules/blockcart/blockcart.php
86/themes/venedor/modules/blockcart/translations/pl.php
87/modules/blockcart/translations/pl.php
88/modules/blockcategories/blockcategories.php
89/themes/venedor/modules/blockcategories/translations/pl.php
90/modules/blockcategories/translations/pl.php
91/modules/blockcurrencies/blockcurrencies.php
92/themes/venedor/modules/blockcurrencies/translations/pl.php
93/modules/blockcurrencies/translations/pl.php
94/modules/blocklanguages/blocklanguages.php
95/themes/venedor/modules/blocklanguages/translations/pl.php
96/modules/blocklanguages/translations/pl.php
97/modules/blocklayered/blocklayered.php
98/override/modules/blocklayered/blocklayered.php
99/themes/venedor/modules/blocklayered/translations/pl.php
100/modules/blocklayered/translations/pl.php
101/modules/blockcms/blockcms.php
102/modules/blockcms/BlockCMSModel.php
103/themes/venedor/modules/blockcms/translations/pl.php
104/modules/blockcms/translations/pl.php
105/modules/blockcontactinfos/blockcontactinfos.php
106/themes/venedor/modules/blockcontactinfos/translations/pl.php
107/modules/blockcontactinfos/translations/pl.php
108/modules/blockmyaccount/blockmyaccount.php
109/themes/venedor/modules/blockmyaccount/translations/pl.php
110/modules/blockmyaccount/translations/pl.php
111/modules/blockmyaccountfooter/blockmyaccountfooter.php
112/themes/venedor/modules/blockmyaccountfooter/translations/pl.php
113/modules/blockmyaccountfooter/translations/pl.php
114/modules/blocksearch/blocksearch.php
115/themes/venedor/modules/blocksearch/translations/pl.php
116/modules/blocksearch/translations/pl.php
117/modules/blockuserinfo/blockuserinfo.php
118/themes/venedor/modules/blockuserinfo/translations/pl.php
119/modules/blockuserinfo/translations/pl.php
120/modules/blockwishlist/blockwishlist.php
121/modules/blockwishlist/WishList.php
122/themes/venedor/modules/blockwishlist/translations/pl.php
123/modules/blockwishlist/translations/pl.php
124/modules/advancedfeaturesvalues/advancedfeaturesvalues.php
125/themes/venedor/modules/advancedfeaturesvalues/translations/pl.php
126/modules/advancedfeaturesvalues/translations/pl.php
127/modules/mailalerts/mailalerts.php
128/modules/mailalerts/MailAlert.php
129/themes/venedor/modules/mailalerts/translations/pl.php
130/modules/mailalerts/translations/pl.php
131/modules/pk_isotopesort/pk_isotopesort.php
132/themes/venedor/modules/pk_isotopesort/translations/pl.php
133/modules/pk_isotopesort/translations/pl.php
134/modules/pk_manufacturerscarousel/pk_manufacturerscarousel.php
135/themes/venedor/modules/pk_manufacturerscarousel/translations/pl.php
136/modules/pk_manufacturerscarousel/translations/pl.php
137/modules/pk_productscarousel_single/pk_productscarousel_single.php
138/themes/venedor/modules/pk_productscarousel_single/translations/pl.php
139/modules/pk_productscarousel_single/translations/pl.php
140/modules/pk_themesettings/pk_themesettings.php
141/modules/pk_themesettings/fontlist.php
142/cache/smarty/compile/f7/d0/a9/f7d0a9e2f471c561bce1b82fd8d983015b0dc5e2.file.variables.tpl.php
143/themes/venedor/modules/pk_themesettings/translations/pl.php
144/modules/pk_themesettings/translations/pl.php
145/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_filter_handler.php
146/tools/minify_html/minify_html.class.php
147/modules/pk_video/pk_video.php
148/themes/venedor/modules/pk_video/translations/pl.php
149/modules/pk_video/translations/pl.php
150/modules/ph_recentposts/ph_recentposts.php
151/themes/venedor/modules/ph_recentposts/translations/pl.php
152/modules/ph_recentposts/translations/pl.php
153/modules/crossselling/crossselling.php
154/themes/venedor/modules/crossselling/translations/pl.php
155/modules/crossselling/translations/pl.php
156/modules/productscategory/productscategory.php
157/themes/venedor/modules/productscategory/translations/pl.php
158/modules/productscategory/translations/pl.php
159/modules/pk_customlinks/pk_customlinks.php
160/themes/venedor/modules/pk_customlinks/translations/pl.php
161/modules/pk_customlinks/translations/pl.php
162/modules/favoriteproducts/favoriteproducts.php
163/themes/venedor/modules/favoriteproducts/translations/pl.php
164/modules/favoriteproducts/translations/pl.php
165/cache/smarty/compile/ce/10/a7/ce10a7231dea83a16c7ea3cb4e3cf2ccf3af0023.file.favoriteproducts-header.tpl.php
166/modules/pk_flexmenu/pk_flexmenu.php
167/modules/pk_flexmenu/classes/pk_flexmenu.class.php
168/themes/venedor/modules/pk_flexmenu/translations/pl.php
169/modules/pk_flexmenu/translations/pl.php
170/modules/editorial/editorial.php
171/themes/venedor/modules/editorial/translations/pl.php
172/modules/editorial/translations/pl.php
173/modules/editorial/EditorialClass.php
174/modules/paypal/paypal.php
175/modules/paypal/api/paypal_lib.php
176/modules/paypal/api/paypal_connect.php
177/modules/paypal/api/CallApiPaypalPlus.php
178/modules/paypal/api/ApiPaypalPlus.php
179/modules/paypal/paypal_logos.php
180/modules/paypal/paypal_orders.php
181/modules/paypal/paypal_tools.php
182/modules/paypal/paypal_login/paypal_login.php
183/modules/paypal/paypal_login/PayPalLoginUser.php
184/modules/paypal/classes/PaypalCapture.php
185/modules/paypal/classes/AuthenticatePaymentMethods.php
186/modules/paypal/classes/PaypalPlusPui.php
187/classes/PaymentModule.php
188/themes/venedor/modules/paypal/translations/pl.php
189/modules/paypal/pl.php
190/cache/smarty/compile/13/5c/2e/135c2ec1f02c6c904706b038dfb915a6561cfe72.file.paypal.js.php
191/modules/pk_featuredcategories/pk_featuredcategories.php
192/modules/pk_featuredcategories/pk_featuredcategoriesClass.php
193/themes/venedor/modules/pk_featuredcategories/translations/pl.php
194/modules/pk_featuredcategories/translations/pl.php
195/modules/ganalytics/ganalytics.php
196/themes/venedor/modules/ganalytics/translations/pl.php
197/modules/ganalytics/translations/pl.php
198/modules/pdpricealert/pdpricealert.php
199/themes/venedor/modules/pdpricealert/translations/pl.php
200/modules/pdpricealert/translations/pl.php
201/modules/blockbanner/blockbanner.php
202/themes/venedor/modules/blockbanner/translations/pl.php
203/modules/blockbanner/translations/pl.php
204/modules/filterproductspro/filterproductspro.php
205/modules/filterproductspro/lib/array_column.php
206/modules/filterproductspro/classes/FilterProductsProCore.php
207/themes/venedor/modules/filterproductspro/translations/pl.php
208/modules/filterproductspro/translations/pl.php
209/modules/filterproductspro/classes/SearcherClass.php
210/modules/filterproductspro/classes/FilterClass.php
211/modules/filterproductspro/classes/OptionClass.php
212/modules/filterproductspro/classes/ProductIndexClass.php
213/modules/filterproductspro/classes/QueriesClass.php
214/modules/filterproductspro/classes/DependencyOptionClass.php
215/modules/filterproductspro/classes/PageIncludeClass.php
216/cache/smarty/compile/7f/ef/fe/7feffeac21c4d47fffd2e225f2641f69d553de52.file.header.tpl.php
217/tools/smarty/plugins/modifier.escape.php
218/tools/js_minify/jsmin.php
219/modules/supercheckout/supercheckout.php
220/modules/supercheckout/classes/supercheckout_configuration.php
221/themes/venedor/modules/supercheckout/translations/pl.php
222/modules/supercheckout/translations/pl.php
223/modules/supercheckout/libraries/mailchimpl library.php
224/modules/pk_columnslider/pk_columnslider.php
225/themes/venedor/modules/pk_columnslider/translations/pl.php
226/modules/pk_columnslider/translations/pl.php
227/modules/blockspecials/blockspecials.php
228/themes/venedor/modules/blockspecials/translations/pl.php
229/modules/blockspecials/translations/pl.php
230/modules/blocknewproducts/blocknewproducts.php
231/themes/venedor/modules/blocknewproducts/translations/pl.php
232/modules/blocknewproducts/translations/pl.php
233/cache/smarty/cache/blocksearch_top/1/1/1/1/1/1/14/cd/32/03/cd32034283c0ce4a5de4da8582e5046fc84c7046.blocksearch-top.tpl.php
234/Adapter/Adapter_AddressFactory.php
235/Adapter/Adapter_ProductPriceCalculator.php
236/Adapter/Adapter_Configuration.php
237/Core/Business/Core_Business_ConfigurationInterface.php
238/classes/Customization.php
239/cache/smarty/compile/6f/cb/62/6fcb62231a0b5201194a27aee1fe4706f05ae219.file.blockcart.tpl.php
240/tools/smarty/plugins/modifier.replace.php
241/tools/smarty/plugins/function.counter.php
242/cache/smarty/compile/f9/94/87/f994873c2dcb0b4d3cdbf448af90fb0e2eb9ef4f.file.blockuserinfo.tpl.php
243/cache/smarty/compile/5a/d3/84/5ad3847375193588ae97aeb45a7d55b7c710df26.file.blockwishlist_top.tpl.php
244/cache/smarty/compile/4d/da/00/4dda003759f5c71c494deff52ce009684abbebef.file.searcher.tpl.php
245/classes/Category.php
246/cache/smarty/cache/blockcategories/1/1/1/1/1/1/14/2/1/ee/e5/19/eee519865c84841cb120659fb69e32beba4d9c66.blockcategories.tpl.php
247/cache/smarty/cache/blocknewproducts/20181022/1/1/1/1/1/1/14/37/7f/f0/377ff0fdce137f8cd06a3037f18b05540007a4b5.blocknewproducts.tpl.php
248/cache/smarty/cache/blockspecials/20181022/24/20181022/1/1/1/1/1/1/14/58/68/a4/5868a43134c91fe60f8fdc162e0dda6c22e022cd.blockspecials.tpl.php
249/cache/smarty/compile/a4/83/95/a483954263dd1786506d7df598482150531f9f3e.file.front.tpl.php
250/cache/smarty/compile/46/84/f6/4684f619f8d09ccb274e14e055e48088fe87345b.file.single.tpl.php
251/cache/smarty/cache/ph_simpleblog_left_column/20181022/1/1/1/1/1/1/14/f8/aa/b8/f8aab8b881fd1151481d2f9d64395b4e9f805f56.left-column.tpl.php
252/cache/smarty/cache/blockcms/0/1/1/1/1/1/1/14/96/2d/bd/962dbdba9de651c949e01f6c0a6143e38e823618.blockcms.tpl.php
253/classes/CMSCategory.php
254/cache/smarty/cache/blockcms/2/1/1/1/1/1/1/14/96/2d/bd/962dbdba9de651c949e01f6c0a6143e38e823618.blockcms.tpl.php
255/cache/smarty/cache/blockmyaccountfooter/1/1/1/1/1/1/14/a1/51/e5/a151e5acb04fd2f9b4a60cc069f86dc4ce20465c.blockmyaccountfooter.tpl.php
256/cache/smarty/cache/blockcontactinfos/1/1/1/1/1/1/14/6d/24/24/6d2424342e088eef51cee7e591f9f79997343368.blockcontactinfos.tpl.php
257/modules/multicurrency/multicurrency.php
258/themes/venedor/modules/multicurrency/translations/pl.php
259/modules/multicurrency/translations/pl.php
260/cache/smarty/compile/e5/40/fb/e540fbba85edb6e2b2d256c80748102e2e6fe1bc.file.cms.tpl.php
261/cache/smarty/compile/ed/aa/77/edaa777e9294d53be91433e4f95e791e9f5661c7.file.layout.tpl.php
262/cache/smarty/compile/7c/c5/e2/7cc5e22c37b9a86782fd78325eaf9db71cd6ae13.file.header.tpl.php
263/tools/smarty/plugins/function.implode.php
264/cache/smarty/compile/f2/ed/89/f2ed89b24a607118d005d9cf9714afca19ea2d99.file.svg.tpl.php
265/cache/smarty/cache/blockbanner/1/1/1/1/1/1/14/93/f9/a6/93f9a6099abc37573ed3d09abfb026f9c9507177.blockbanner.tpl.php
266/modules/favoriteproducts/FavoriteProduct.php
267/cache/smarty/compile/f1/dc/8f/f1dc8f7355d44cb4529c3e3408cb02996ed1d90e.file.pk_customlinks.tpl.php
268/cache/smarty/compile/69/3c/c8/693cc8e207727501eb0f3864cf3ddbeb1c7e5441.file.blockcurrencies.tpl.php
269/cache/smarty/compile/79/81/29/79812969287c21d765a3c1911ce021a15ed09928.file.blocklanguages.tpl.php
270/tools/smarty/plugins/modifier.regex_replace.php
271/cache/smarty/compile/ba/44/ca/ba44cad26b39652f4a210f0f8347491a8254943b.file.nav.tpl.php
272/cache/smarty/cache/pk_flexmenu/20181022/1/1/1/1/1/1/14/fc/49/23/fc4923144f73379ae4eec3cfc437faf6487578ac.pk_flexmenu.tpl.php
273/cache/smarty/compile/90/a7/f8/90a7f8d6570178f2af5da6ae83b9243706bc9bf7.file.breadcrumb.tpl.php
274/tools/smarty/plugins/shared.mb_str_replace.php
275/cache/smarty/compile/58/b9/89/58b9895c463ad4cd137ce41a95107614cdfc408c.file.footer.tpl.php
276/cache/smarty/cache/pk_themesettings/20181022/1/1/1/1/1/1/14/8f/b1/28/8fb128628996df4294cc808196bf3f3be3c3c089.products.tpl.php
277/cache/smarty/compile/a5/57/34/a5573455cc7bcd15fc3ac5d961065e93d3a92cf0.file.footer_bottom.tpl.php
278/cache/smarty/compile/70/96/58/709658a37d20290fe2a814a390213a67b4cbdac2.file.global.tpl.php
279/cache/smarty/compile/e0/f6/e3/e0f6e3e5cb61cdd559792799204acf4067ebee88.file.javascript.tpl.php